Lược sử

History

Your Full Name

Website này được cập nhật bởi History.vn cho những người có nhân hiệu Ename.vn.

Website này cùng với YourEname.ename.vn luôn tồn tại vĩnh viễn ngay cả sau khi người này qua đời mà không cần gia hạn tên miền hằng năm như các tên miền thông thường. 

Vui lòng cảnh báo những thông tin sai sự thật cho Report.History.vn

English

This website is updated by History.vn for people for people with Ename.vn.

This website along with YourEname.ename.vn always exists forever even after this person passes away without needing to renew the domain name every year like regular domain names.

Please warn Report.History.vn of false information.

Thông tin / information

Khi bạn mới được tạo Ename.vn sẽ không có các thông tin đầy đủ như bên dưới. Những người có pro.Ename.vn có quyền ẩn bất kỳ thông tin nào mà họ muốn và thiết kế lại website này theo phong cách riêng của họ

Họ Tên / Full Name: Your Full Name

Ngày sinh / Date of birth: 12/3/196

Ngày tạo Ename: 2/4/2018

Ngày mất / Date of death: 12/4/2022

Thường trú / Permanent address: Gia Lai, Việt Nam

Được bảo lãnh bởi: Name.ename.vn

Email: yourname@gmail.com 

Ename (pro): YourEname.Ename.vn

Địa chỉ / Ehouse: YourEname.Ehouse.vn

Năng lực / Degree: YourEname.Degree.vn

Thành tích / Prize: YourEname.Prize.vn

Lược sử / History: YourEname.History.vn

Thiện nguyện / Donation: YourEname.Donation.vn

Khen thưởng / Reward: YourEname.khenthuong.com

Cảnh cáo / Warning: YourEname.warning.vn

Tiễn biệt / RIP: YourEname.RIP.vn


Đã đạt các danh hiệu

Achieved titles

YourEname.HaNoi.Pupil.vn

Ngày 2/4/2013 được Danh hiệu Học sinh điển hình HaNoi.Pupil.vn trao chứng nhận: Name.HaNoi.Pupil.vn

YourEname.UAH.Student.vn

Ngày 2/4/2015 được Danh hiệu Sinh viên điển hình UAH.Student.vn trao chứng nhận Name.UAH.Student.vn

YourEname.UAH.Engineer.vn

Ngày 2/4/2020 được Danh hiệu Kỹ sư điển hình UAH.Engineer.vn trao chứng nhận Name.UAH.Engineer.vn

YourEname.Engineer.vn

Ngày 2/4/2022 được Danh hiệu Kỹ sư Việt Nam Engineer.vn trao chứng nhận Name.Engineer.vn

Đã xuất bản

Published

YourEname.obook.vn

Ngày 21/2/2019 đã xuất bản online book: YourEname.obook.vn

Ngày 2/2/2022 ấn phẩm này được DanhTac.com trao chứng nhận A123.DanhTac.com